POLITICA DE STOCARE (RETENȚIE) A DATELOR PERSONALE

  1. Operatorul datelor cu caracter personal

Monirom Trading SRL, denumita in continuare „Monirom”, cu sediul in Popesti Leordeni, str. Leordeni, nr. 94, incinta B, corp 2, jud. Ilfov, Romania prelucreaza datele personale ale salariatilor, clientilor si partenerilor sai in calitate de operator.

  1. Solicitări cu privire la Politica de stocare a datelor personale (retenție) 

Operatorul stocheaza și prelucreaza datele personale ale clientilor, salariatilor si partenerilor in situatia in care acestea au fost furnizate voluntar, cum ar fi prin completarea unui formular de contact, prin abonarea la newsletter-ul companiei sau prin crearea unui cont. De asemenea sunt stocate si prelucrate datele personale ale partenerilor, clientilor, angajatilor precum si cele ale candidatilor in vederea indeplinirii unor obligatii legale, sau contractuale pentru realizarea unui interes legitim sau in baza consimtamantului acestora.

Pentru intrebari legate de protectia datelor personale, pentru a va exercita drepturile sau pentru a inregistra o reclamatie, contactati Monirom Trading SRL utilizand datele de mai jos.

Ne puteți contacta expediind un mesaj prin poștă la următoarea adresă:

  • Popesti Leordeni, str. Leordeni, nr. 94, incinta B, corp 2, jud. Ilfov, Romania.

Detalii pentru contactarea responsabilului cu protecţia datelor

Monirom are un responsabil pentru protecţia datelor (“DPO – Data Protection Officer”) căruia îi puteţi adresa întrebările dumneavoastră.

Detalii pentru contactarea DPO:


E-mail: office@monirom.ro  

Adresa poştală: Popesti Leordeni, str. Leordeni, nr. 94, incinta B, corp 2, jud. Ilfov, Romania.

În atenţia: DPO Monirom Trading SRL

  1. Politica de stocare

Politica de stocare din cadrul Monirom este un instrument care asigură că cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), legile și reglementările relevante din domeniul protecției datelor cu caracter personal sunt respectate cu strictețe. Această politică, se referă, în principal, la principiul limitării reținerii în timp a datelor cu caracter personal prelucrate și care presupune stocarea acestora numai pentru o perioadă de timp necesară scopurilor pentru care sunt procesate aceste date. Politica de stocare (retenție) a datelor personale este destinată în primul rând ca o resursă favorabilă activității companiei, care va aloca perioade de retenție relevante în toate domeniile de activitate și departamentele companiei, permițând desfășurarea activităților de eliminare/ștergere a datelor personale într-o manieră consecventă și controlată.

  1. Perioadele de retenție (stocare)

Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică pentru toate formatele de înregistrări, adică hârtie și electronice, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică. 

DEPARTAMENTACTIVITATE DE PRELUCRAREPERIOADA DE RETENȚIE
 MARKETINGFormulare de abonare la newsletter in format electronicPana la momentul dezabonarii
MARKETINGDatele prelucrate in interesul nostru legitimvor fi procesate pentru o perioada maxima de 5 ani, dupa care vor fi anonimizate si prelucrate in scopuri statistice.
CUSTOMER SERVICEE-mailuri / Notificari scrise primite de la clienti pentru formularea unei reclamații3 ani de la data primirii in format fizic cat și in format electronic
CUSTOMER SERVICEE-mailuri / Notificari scrise primite de la clienti pentru solicitări legate de activitatea comerciala a companiei3 ani de la data primirii in format fizic cat și in format electronic
CUSTOMER SERVICEE-mailuri/ Notificari /Adrese scrise primite de la client pentru solicitări legate de activitățile de prelucrare a datelor personale3 ani de la data primirii atât in format fizic cat și in format electronic
CUSTOMER SERVICEImagini camere supraveghere video30 de zile cu exceptia situatiei in care materialul trebuie pastrat in scop probator, caz in care compania decide perioada pentru care va fi stocat de la caz la caz si in functie de durata investigatiilor (nu mai mult de 10 ani)
CUSTOMER SERVICEBaza de date din cadrul CUSTOMER SERVICE care include orice solicitare a clienților Ștergere din 3 in 3 ani
ONLINEComenzile online3 ani
ONLINEDatele personale prelucrate pentru a crea contul pe website-ul nostruvor fi pastrate atata timp cat contul dvs. este activ.
ONLINEDatele prelucrate in baza consimtamantul dvs.vor fi procesate in perioada de valabilitate a consimtamantului dvs. sau pana cand veti alege sa va retrageti consimtamantul sau datele nu vor mai fi necesare;
LOGISTICANIR-uri, AWB-uri, Avize de expeditie, CMR – uri 3 ani
FINANCIARDocumente financiar contabile, declaratii, inregistrari, corespondenta10 ani sau conform termenului legal pentru care avem obligatia sa le pastram
FINANCIARRapoarte de audit, corespondenta cu autoritatile fiscale si vamale,Pe toata perioada de existenta a societatii
FINANCIARrapoarte de inspectie fiscala, contestatii fiscale, plangeri, amenzi si dovezi de plata ale amenzilorPe toata perioada de existenta a societatii
RESURSE UMANEContracte de munca, inregistrari REVISAL, adeverinte si alte documente de personalPe toata perioada de existenta a societatii
RESURSE UMANEDocumente medicale, documente privind concedii medicale, condici de prezenta
10 ani


RESURSE UMANEDatele personale din procesul de recrutare
6 luni de la terminarea procesului de recrutare / selectie a postului vacant;
RESURSE UMANEState de plata50 de ani
RESURSE UMANECv-uri si scrisori de intentiePana la finalizarea fiecarei procedure de selectie, respectiv maxim 12 luni
JURIDICContracte, avize, autorizatii, corespondenta comerciala si corespondenta cu autoritatile, documente privind inregistrarile societatii, rapoarte expertiza10 ani
ITArhivare/stergere corespondenta electronicaPeriodic din 12 in 12 luni
ITSalvare log-uri si data privind incidentele/tentative de acces neautorizatMaxim 3 ani
  1. Ștergerea datelor 

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal trimițând un email pe adresa office@monirom.ro în care trebuie să precizați următoarele:

– Datele dumneavoastră de contact pentru transmiterea răspunsului/punctului de vedere al companiei;

– Numele dumneavoastră;

– Activitățile de prelucrare prin care datele au fost colectate sau procesate (campanii de marketing, promoții, etc.);

– Tipul datelor colectate sau prelucrate pe care doriți să le ștergeți;

– Numărul total de înregistrări care trebuie șterse; 

Termenul de răspuns la solicitarea transmisă este de 30 zile de la data transmiterii solicitării. In anumite cazuri, complexitatea solicitării dumneavoastră implică necesitatea prelungirii termenului de răspuns pentru o perioadă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. În acest sens, Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul companiei va comunica situația solicitării transmise. 

În măsura în care solicitarea transmisă, se va soluționa după evaluarea acesteia în cadrul Monirom, odata cu ștergerea datelor dumneavoastră, vom trimite în atenția dumneavoastră un document care reprezintă punctul de vedere al companiei cu privire la solicitarea dumneavoastră și acțiunile întreprinse, prin mijlocul de comunicare agreat. Documentul va cuprinde cel puțin următoarele informații:

– Scopul/scopurile pentru care datele dvs personale au fost prelucrate;

– Datele care au fost șterse/eliminate/distruse;

– Numărul de înregistrări eliminate. 

Orice astfel de comunicare va fi stocata in format fizic, pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii notificării, urmând ca după această perioadă documentul original să fie distrus. Dacă punctul de vedere a fost transmis prin email, acesta va fi stocat pe serverele companiei o perioadă de 3 ani de la data transmiterii acestuia pe adresa de mail furnizată, dupa care va fi șters. 

Dacă trimiteți o solicitare către Monirom în vederea accesului la activitătile de procesare a datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor personale ale clientilor si partenerilor nostri și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate, Monirom va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile pe care le-am avut stocate la data trimiterii solicitării.

  1. Dezvoltare continuă

Perioadele de retentie a datelor personale vor fi menținute de către Monirom care va efectua modificări, completări și actualizări, ori de câte ori legislația, orientările Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau modificările organizaționale sau structurale ale Monirom, impun aceste schimbări.

  1. Actualizări 

Politică noastră confidentialitate este supusa unei revizuiri permanente și poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web.

%d